Koszty ubezpieczenia na życie

Koszty polisy na życie – co wchodzi w ich skład.

W Polsce działa 31 towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie. Żadne z niech nie jest jednak instytucją charytatywną i utrzymuje się z pieniędzy, które my wpłacamy na naszą ochronę. Powinniśmy być świadomi jakiego typu opłaty ponosimy za zarządzanie naszymi środkami, jeżeli zakupimy ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym.

 

Wpłacając składkę na ubezpieczenie na życie nie zostaje w 100% przekazana na ochronę i inwestycję. Część z niej pobierana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe na różnego rodzaju opłaty. Niektóre z nich są jednorazowe, inne pobierane są regularnie co miesiąc. Na jakie więc koszty narażeni jesteśmy jeżeli zakupimy ubezpieczenie na życie ochronno-inwestycyjne?

Do opłat jednorazowych należą:

  • Opłata wstępna (wysokość zależy od wartości składki początkowej);
  • Opłata likwidacyjna (jeżeli zdecydujemy się zlikwidować konto w czasie trwania umowy, ale również po jej zakończeniu , gdy będziemy chcieli wybrać zgromadzony kapitał);