Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jest formą zabezpieczenia finansowego, które oferuje ubezpieczonemu nie tylko finansową ochronę jego życia i zdrowia, ale także możliwość oszczędzania przez gromadzenie kapitału dzięki rozmaitym inwestycjom. Oczywiście podstawowy cel ubezpieczenia nie różni się od innych wariantów polis na życie – jest nim ochrona finansowa osób uposażonych na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale przez lata trwania ubezpieczenia część środków przeznaczana jest na inwestycje. Co trzeba wiedzieć o tej formie oszczędzania?

Składka w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

W artykule na stronie http://cotojestubezpieczenienazycie.pl/faq/ubezpieczenia-z-funduszem-kapitalowym/ autor zaznacza, że część składki przeznaczona jest na ochronę, a część na inwestycję, jednak pomija ważne informacje na temat ogólnych kosztów tego ubezpieczenia. Comiesięczna składka jest poświęcana na zakup jednostek uczestnictwa i rejestrowana na rachunku jednostek uczestnictwa, który jest nazywany rachunkiem głównym ubezpieczonego. Z tego rachunku potrącane są koszty:

  • ochrony ubezpieczeniowej,
  • funkcjonowania ochrony ubezpieczenia.

Czyli można powiedzieć, że płacona przez ubezpieczonego składka w praktyce dzieli się na trzy części.

Czy ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym się opłaca?

Niestety przy ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym nie jest gwarantowany konkretny zysk. Z inwestowaniem łączy się nie tylko planowanie finansowych sukcesów, ale również ryzyko strat, ponieważ rzeczywistość może jednak różnić się od przedstawionych klientowi symulacji – wszystko zależy od zachowań na rynku. Oczywiście TU zobowiązuje się do takiego lokowania środków finansowych, aby osiągnąć jak najlepszy poziom ich bezpieczeństwa i rentowności oraz zachować ich płynność.

Jedno jest pewne – ponieważ ubezpieczenie to ma długoterminowy charakter, absolutnie nie opłaca się jego rozwiązywanie po kilku latach! W tabeli opłat poszczególnych ubezpieczycieli można zobaczyć, że składki w pierwszych latach ubezpieczenia są „zjadane” przez rozmaite opłaty i tak naprawdę cokolwiek można zaoszczędzić dopiero po upływie co najmniej kilku-kilkunastu lat! Jeżeli ubezpieczony będzie na tyle nierozważny, żeby rozwiązać ubezpieczenie po upływie krótkiego czasu od dnia jego zawarcie, musi się liczyć z tym, że wielkość wykupu będzie o wiele niższa w porównaniu do wpłaconej dotychczas kwoty. Takie ubezpieczenie nie przyniesie wtedy żadnego zysku, a tylko straty.

Post Navigation