Wyłączenia odpowiedzialności

Dlaczego warto zagłębić się w lekturze Ogólnych Warunków Ubezpieczenia? A chociażby dlatego, że znajdują się tam informacje o wyłączeniach. Wyłączenia są sytuacjami, w których ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić poszkodowanemu odszkodowania. Dzieje się tak, gdy ubezpieczany poniósł szkodę niejako ze swojej winy.

Najpopularniejszym wyłączeniem są śmierci samobójcze. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że to wyłączenie dotyczy tylko okresu 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Więcej o umowie i OWU możesz poczytać na najlepszeubezpieczenienazycie.pl.

Nie dostanie odszkodowania ten, kto poniósł szkodę w wyniku prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochodu, samolotu czy motoru) po alkoholu lub bez obowiązkowych uprawnień. Nie wypłaca się odszkodowań także po katastrofach nielicencjonowanych linii lotnicznych. Wszelkie zatrucia lekami, środkami odurzającymi czy alkoholem również podlegają wyłączeniu.

Na odszkodowanie nie można liczyć także w wypadku aktu terroru, działań wojennych, strajków czy innych zorganizowanych akcji, a także skażeń chemicznych czy radioaktywnych. Jeśli uprawiasz amatorsko sporty ekstremalne i nie masz odpowiedniej polisy, również nie należy Ci się świadczenie. Podobnie jest w wypadku wykonywania jakiegoś wyjątkowo niebezpiecznego zawodu.

Wyłączenia obejmują także poddawanie się zabiegom medycznym w wykonaniu osób nieposiadających odpowiednich uprawnień, a także wykonywania na własną rękę praktyk z użyciem środków chemicznych czy radioaktywnych.

Wyłączenia do każdej umowy mogą być różne – to tylko najczęściej wymieniane przypadki. Pamiętaj, by zwrócić na nie uwagę przuy kupnie polisy!

Post Navigation